Vierde avond Interne Viertallen

Na 8 van de 14 zittingen Interne Viertallen staat team De Boer (Rob van den Bergh, Wubbo de Boer, Hans Kelder, Agnes Snellers, Marcel Winkel) nu op de eerste plaats met een gemiddelde score per zitting van 13,59 WP.

De hoogste viertallenscore van de avond is behaald team Star 7 (gespeeld: Machteld Giesbers & Marc Kuijpers, Aris Bremer & Thomas Geertse); zij scoorden 35,77 winstpunten uit twee zittingen.

De hoogste Butlerscore van de avond is voor Anja Jansen & Nini Rotgans; over de twee zittingen samen behaalden zij 56 IMP.

De volledige uitslag vindt u bij de Uitslagenservice NBB.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917Met dank aan de invallers

Het team van Felix Ophorst handhaaft zich aan kop en Felix bedankt zijn tafeldame voor deze avond.

Klik op het plaatje voor de Star Magazine 2017 pagina.

Nieuwe leden

Marlies Stam laat weten dat de zussen Ineke en Petra Ginjaar zich hebben aangemeld als lid van Star.

Derde avond Interne Viertallen

Na zes zittingen Interne Viertallen staat team Ophorst (Jan Willem van Brakel, Erik ten Oever, Felix Ophorst, Gabriella Parra) nog steeds op de eerste plaats met een gemiddelde score per zitting van 15,12 WP.

Op de derde avond is de hoogste score behaald door team Star 9 (gespeeld: Ad Dieben & Jos Wijnmalen, Rob Rijnders & Anton Waltman); zij scoorden 36,33 winstpunten uit twee zittingen.

De hoogste Butlerscore van de avond is voor Jan Bors & Nellie Birkhoff; over de twee zittingen samen behaalden zij 84 IMP.

De volledige uitslag vindt u bij de Uitslagenservice NBB.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917Special: Samenvatting training Henk Willemsens

Henk Willemsens heeft een samenvatting met voorbeelden van zijn drie recente trainingsavonden voor Star Hoofd- en Eerste Klasseteams ter publicatie beschikbaar gesteld. Zoals hij zelf schrijft, leek het een aardig idee om middels deze samenvatting meer spelers in staat te stellen hier hun voordeel mee te doen.

Wellicht hebben de zeer positieve reacties op de training, voor een deel ook op deze website, tot dit besluit bijgedragen. Het resultaat is in ieder geval zeer de moeite waard – ook al zult u Henk’s enthousiaste presentatie erbij moeten bedenken.

Klik op het plaatje voor de Star Magazine 2017 pagina.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917Spelen met invallers

Het team van Aris Verburgh zag geen kans met twee invallers hun eerste plaats te handhaven.

Klik op het plaatje voor de Star Magazine 2017 pagina.

Tweede avond Interne Viertallen

Na twee avonden Interne Viertallen staat team Ophorst (Jan Willem van Brakel, Erik ten Oever, Felix Ophorst, Gabriella Parra) met een gemiddelde score van 16,40 WP per zitting op de eerste plaats.

Op de tweede avond is de hoogste score behaald door team SOMS (Ig Nieuwenhuis & Sytze Sietsma, Dennis Ottevanger & Edwin Stoel); zij scoorden 34,73 winstpunten uit twee zittingen.

De hoogste Butlerscore van de avond is voor Klaas de Bruin & Marc Kuijpers; over de twee zittingen samen behaalden zij 57 IMP.

De volledige uitslag vindt u bij de Uitslagenservice NBB. Twee opmerkingen hierbij:

  • Laat u niet voor de gek houden door de toevoeging “ronde 1” bij de verwijzingen; u vindt daar alle tot nu toe gespeelde rondes.
  • De scores van de eerste avond zijn gecorrigeerd: de continue winstpuntenschaal wordt nu gebruikt en de spelverdelingen zijn toegevoegd.

Training Henk Willemsens

Rob Rijnders stuurde het volgende verslag:

De afgelopen weken heeft Henk drie trainingsavonden gegeven voor de Hoofdklasse en Eerste Klasse teams. Nuttige en vooral ook nodige trainingen bleek in de loop van die avonden. Want naar schatting ging bij de oefenspellen over uitspelen en tegenspelen meer dan de helft mis. De eerste avond ging over slem bieden. Vaak beslissend in 4-tallen. Naast de bekende conventies als splinters, controlebiedingen en 1430 RKCB, werd er een (voor ons) nieuwe tool geïntroduceerd: frivolous/serious 3 SA. Te gebruiken als je twijfelt tussen afstoppen in de manche of doorbieden. Een aanrader. Niet te moeilijk en nuttig voor al te pessimistische en   optimistische slembieders.

De tweede avond werden eerst een paar slems van de clubavond besproken. Hoe ging het bieden aan tafel en kon dat anders/beter. Vaak dus dat laatste.

Daarna aandacht voor het afspel. Thema: deductie. Verbind heldere conclusies aan het biedverloop en de uitkomst. Combineer je kansen en wees kritisch over die ingesleten regeltjes als eerst honneurs uit de korte hand. Twaalf voorgestoken oefenspellen met op een kaartje het biedverloop en de uitkomst en in het mapje soms nog een tip voor een tegenspeler over het beste tegenspel. Vaste prik bij de bespreking van de spellen aan het eind van de avond: o ja, dat had ik toch wel moeten bedenken. Uitstekend verzorgd allemaal.

De derde avond ging over tegenspelen. Thema: doorspelen van de kleur waarin partner is uitgekomen of switchen. Ook hier een voor ons nieuwe conventie: odd ball waarmee degene die is uitgekomen kan signaleren of hij die kleur doorgespeeld wil hebben als partner aan slag komt. Om het niet te ingewikkeld te maken hebben partner en ik afgesproken het alleen tegen SA-contracten te spelen. Na de theorie weer  oefenspellen. Daarin ging het niet alleen  over switchen of niet, maar vooral ook over afwijken van die vaste patronen. Spellen waarin je als tweede man niet laag, maar juist hoog moet spelen; waarin je in de dubbele renonce of zelfs twee maal in de dubbele renonce moet spelen om het spel down te krijgen of als derde man niet te doen wat je kan of juist onnodig hoog moet spelen. Wees kritisch over die ingesleten regeltjes of zoals Henk dat uitdrukt: kom uit je comfortzone, denk eerst even na!

Henk geeft zo’n training met een aanstekelijk enthousiasme  Zijn spelbesprekingen aan het eind zijn kleine toneelstukjes. En hij blijkt bij een aantal spellen in de praktijk ook de fout in te zijn gegaan. Dat geeft de hoofdklasser weer moed na die foute oefenspellen.

Volgende week begint voor ons de competitie weer. Dan moet blijken of we goed hebben opgelet.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917Geen handdoek nodig

Jaap Hazewinkel vertelt over spellen uit de eerste avond interne viertallen. Na de 2e wedstrijd, waarin zijn team grondig werd afgedroogd, was er geen handdoek meer nodig.

Klik op het plaatje voor de Star Magazine 2017 pagina.

Spelverdelingen 5 september

Opdat u ze niet per ongeluk over het hoofd ziet: de spelverdelingen van de eerste avond Interne Viertallen op 5 september vindt u niet bij de NBB Uitslagenservice maar in dit document.

Eerste avond Interne Viertallen

Na de eerste twee zittingen van de Interne Viertallencompetitie staat team Star 3 (Frank Veger & Aris Verburgh, Jan Willem van Oppen & Peter van der Voorden) bovenaan, na twee overwinningen met in totaal 39,00 winstpunten.

De hoogste Butlerscore is behaald door Jan Willem van Oppen & Peter van der Voorden; over de twee zittingen samen behaalden zij 85 IMP.

De volledige uitslag vindt u bij de Uitslagenservice NBB. Helaas ontbreken de spelverdelingen; u vindt ze in dit document.

Opnieuw lid

Marlies Stam laat weten dat oud-lid Ruben de Leeuwe opnieuw lid van Star is geworden. Hij gaat spelen met een partner uit het Eetclub-team.

Deelnemers Interne Viertallen 2017

Dinsdag 5 september start de Interne Viertallencompetitie. Jan Meijer heeft een lijst opgestuurd van teams die zich hebben aangemeld (stand: 1 september, 15:30 uur), met daarbij de volgende opmerkingen:

  • Het is niet helemaal zeker dat van alle teams de genoemde samenstelling juist is – zie ook de namen tussen haakjes, vraagteken, namen met keuzes. Graag commentaar om de informatie volledig en juist te maken.
  • Als het wel de bedoeling is dat u meespeelt maar u ziet uw naam niet, melden!
  • Deadline voor commentaar en verbeteringen: maandagavond 4 september.
  • Voor teams met meer dan vier spelers wordt de captain verzocht door te geven of de overige spelers beschikbaar zijn als invaller.
  • Zoals altijd: De teamcaptains (eerstgenoemde spelers in de tabel) zijn verantoordelijk voor hun team. Dit gaat met name om de aanwezigheid van vier teamleden op elke speelavond, tijdig overleg in geval van problemen en tijdig afmelden. Teamcaptain is de eerstgenoemde speler van elk team.

In de laatste kolom van de tabel is de bezetting op de eerste avond vermeld, voor zover bekend.

Contact:

  • bij voorkeur met het e-mail formulier op deze website
  • per telefoon 030-6662589 (Jan Meijer)

 

Team   Spelers           5 sep
“3 Dames en 1 Heer”   Henca Tjalling Nelleke Lidy      
“SOMS”   Dennis Edwin Pieter Hans      
BCO 2   Loek Rob Wim Vincent      
Bijkerk   Wout Bart Theo Mark      
Bijnsdorp   Leon Hans Randal Richard      
Boer de   Wubbo Agnes Hans Marcel (Rob)    
Bors   Jan Cor Margriet Tiny      
Bosman   Peter Bert Yvonne L Henk H      
Cate ten   Conny Jan Letta Agnes      
Doorn van   Peter Ernst Liduin Thea     combi/vdW
Ebskamp   Jan Stef Danielle Rik      
Eetclub   Toine Lodewijk Arie Sary Pim (Ed)  
Haks   Kees Henk Rian Sahar     K/H+Jm/JT
Hofman   Jan H Jan T Peter Willem Jan      
Leeuwen van   Cora Els John Paul      
Ophorst   Gabriella Erik Felix Jan Willem      
Rasser   Tim Sjoerd Carel Niels      
Rotgans   Nini Anja Piet Margriet      
Rutten   Dia Paul Gerda Henk Anne Marie    D/G+H/AM
Schouten   Reggie Marlies Harry Mark      
Star 10   Ton Remco Arie Hans      
Star 10 A   Anneke Rudi Chris Joke ?    
Star 11   Yvonne Piet Theo Hans      
Star 12   Rob Klaas Jisca Dirk Jan      
Star 12 A   Hendrik Jan Patrick Peter Harrie      
Star 1A   Kees Jan Martin Remco Henk      
Star 1B   Dennis Hendrik Tim Marcel      
Star 2   Nils Rene Stef Herman      
Star 3   Aris Frank Peter Jan Willem      
Star 4   Jan T/Jan M Ed/Louk Joost Will/Hans Jan/Bob    H/W+Ed/Lo
Star 5   Rik Jos Peter Alex      
Star 6   Peter Ferdinand Frans Marcel      
Star 7   Marc Micha Thomas Machteld Eric    
Star 8   Willem Jan Niels Jaap Paul Rik Dick  WJ/N+J/P
Star 9   Ad Harry Anton Rob (Jos)    
Stein   Friedrich Dirk Jan Gerard Jetske      F/Dj=Ge/Ja
vd Wolf   Diny Dick Steven Jeroen      combi/vDoo
Verhaar   Nico V Wim W Ewoud Ben      
Wijs de   Simon Diederik Hans K Erik S      
                 
Reserve A   Gerard E, Pierre C, Koeno M, Mark de M, Joost H, Aris B  speelt niet
Reserve B   Joke, Titia, Leonie, Tineke, Pe/Ineke, Jan/Joost. Mar/Jan A  J/T+L/T

 

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917Aftrap

Henk van Doren is terug in ons schrijverscollectief en neemt meteen de honneurs waar voor de eerste clubavond van het nieuwe seizoen waarin een aantal interessante spelletjes voorkwamen.

Klik op het plaatje voor de Star Magazine 2017 pagina.