Opnieuw lid

Marlies Stam laat weten dat oud-lid Hans Klarenbeek opnieuw lid van Star is geworden.

Star Grand Café Tour 2017 – Opnieuw

Dit is een geactualiseerde en uitgebreide versie van het bericht van 28 augustus.

Uitslag

Bij de Star Grand Café Tour 2017 is de eerste plaats in de A-groep behaald door Marcel van Hooijdonk & Marcel Winkel. Omdat zij ook Star-lid zijn, hebben ze tevens de Ans Zijpbeker gewonnen.

In de B-groep is de eerste prijs behaald door Anita Nijdam & Bert Nijdam.

Op de tweede plaats zijn geëindigd Pieternel Boone & Ricardo Westerbeek (A-groep) en Gert Jan Kaaij & Ewoud Loots (B-groep).

Alle winnaars van harte gelukgewenst!

De complete uitslag met spelverdelingen en frequentiestaten vindt u bij de NBB Uitslagenservice. Kijk eerst bovenaan de lijst of daar Seizoen 2016/2017 staat en klik dan op de verwijzing SGCT2017 A-groep of SGCT2017 B-groep. Anders dan in de eerder gepubliceerde uitslag in zes lijnen zijn in deze uitslag de gemelde score-correcties uitgevoerd en zijn de toegekende meesterpunten juist berekend.

Let op: Zoals hieronder door Mariëtte Vogelaar uiteengezet, heeft de toewijzing van prijzen plaatsgevonden aan de hand van een voorlopige uitslag. Die uitslag is weliswaar niet gepubliceerd, maar per e-mail aan alle deelnemers van de Star Grand Café Tour 2017 toegestuurd.

Foto’s

Foto-impressies van de Star Grand Café Tour vindt u in het foto-album.

Beste lunch

De winnaar van de Beste Lunch Wisselbeker is geworden India Port, tweede werd Mahanakorn en op de derde plaats is Se7en geëindigd.

Bericht van de organisatie

Helaas is bij de uitslagberekening het nodige misgegaan. De organisatie betreurt dat zeer en Mariëtte Vogelaar stuurt u daarom de volgende spijtbetuiging:

Beste mensen

Na een fantastische zonovergoten dag, is tot onze grote spijt de uitslag veel later bekend gemaakt dan gepland. We hadden voor het eerst dit tournooi 100 bridgemates gehuurd voor een snelle en fltsende uitslag. Niets is minder waar gebleken, waarvoor onze welgemeende excuses.

Een 20-tal bridgemates was in eerste instantie niet uit te lezen, telkenmale opnieuw proberen en niet één keer maar meerdere keren. Dat heeft zeer veel tijd gekost, en omdat we bij benadering niet wisten hoelang het zou duren in totaliteit, hebben wij daar niets over medegedeeld, of we moesten het elk kwartier/half uur herzien.

Uiteindelijk is het om 19.00u gelukt alles uitgelezen te krijgen, terwijl daarna nog alle mutaties verwerkt moesten worden; nog eens 1-1½ uur wachten. Daar hebben we niet voor gekozen. Veelal waren het mutaties waarbij de deelnemers zorgvuldiger hadden moeten intoetsen of checken, buiten diegenen die geen score konden invoeren door een haperende bridgemate.

We hebben voor de prijsuitreiking de “T.I. uitslag” gekozen waarbij alle bridgemates waren uitgelezen, maar waarin het stapeltje mutaties niet is verwerkt. Dat doen we nu ook niet meer, want er zijn al diverse prijzen op basis van de gehanteerde T.I. uitgekeerd.

Wij hopen op uw begrip hiervoor, en we gaan evalueren hoe we het in het vervolg kunnen vermijden.

Door de vertraging was een aantal paren niet meer aanwezig bij de prijsuitreiking, waarvan een zevental wel prijs hadden. Ik zal deze paren vragen om hun adres, dan krijgen ze alsnog hun prijs thuis gestuurd.

Openingsdrive 2017-2018

Bij de Openingsdrive 2017-2018, tevens de eerste topintegraalwedstrijd van het nieuwe seizoen, was de hoogste score bij de OW-paren: 64,60%, behaald door Ed Franken en Louk Herber.

Bij de NZ-paren was de hoogste score voor Hendrik Bijker en Dennis Kruis: 60,51%.

De volledige uitslag is uiteraard te vinden bij de NBB-uitslagenservice.

Opnieuw lid en aspirant-leden

Marlies Stam laat weten dat Ewoud Loots zich opnieuw heeft aangemeld als lid van Star.

Tevens hebben de zussen Ineke en Petra Ginjaar zich aangemeld als aspirant-lid. Uiteraard is voor hen de kennismakingstermijn van twee weken van toepassing.

Eindstand Zomercompetitie

De eindstand van de Zomercompetitie is gepubliceerd bij de NBB Uitslagenservice. Kijk eerst bovenaan de lijst of daar Seizoen 2016/2017 staat en klik dan op de verwijzing Zomerstand Topintegraal 2017.

De eindstand is opgesteld per speler, op basis van de vier hoogste scores. Op de eerste plaats zijn geëindigd Arie Kamerbeek en Hans van Oostrom.

Twee opmerkingen bij deze eindstand:

  • Voor de eindstand is bepalend de score in de kolom Totaal. In de lijst staan ook gemiddelden (kolom Gem.), maar die getallen zijn onjuist. Het is de TC niet duidelijk hoe het NBB rekenprogramma deze getallen heeft berekend, maar het zijn niet de gemiddelden van de vier hoogste scores. U kunt deze getallen dus negeren – en, als u wilt, zelf het gemiddelde berekenen; het is eenvoudig de totaalscore gedeeld door vier.
  • De eindstand vermeldt ook spelers die minder dan vier keer hebben gespeeld en van wie de score daarom niet meetelt. Ze staan in het onderste gedeelte van de lijst, beginnend met plaats 70.

Ook voor de C-groep, Tweede Divisie en hoger, is een eindstand te vinden, kies hiervoor Zomerstand 2e divisielijn 2017. Hier is de hoogste score behaald door Hans Kreuning.

Achtste en laatste avond Zomercompetitie 2017

Op de achtste en laatste avond van de Zomercompetitie kon arbiter Marieke Lejeune na afloop trots melden dat de hoogste score was behaald door haar man en dochter, Frans en Mette Lejeune: 54 IMP. Na de zesde ronde stonden ze zelfs op 71 IMP, maar de vier spellen tegen Jan Hofman en Jan Thesingh verliepen wat minder goed.

De volledige uitslag met gedetailleerde frequentiestaten en spelverdelingen vindt u bij de UitslagenService NBB. Er wordt nog een totaalstand van de Zomercompetitie opgesteld die, voor zover het Star leden betreft, meetelt voor de Jacques Buth-beker.

Einde zomer, nieuw seizoen

Hoewel het nieuwe bridgejaar bij BC Star altijd begint met de Zomercompetitie volgend op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering ergens in juni, begint voor velen het seizoen toch pas echt met de Openingsdrive; soms wel de leukste wedstrijd van het seizoen genoemd (maar dat wordt ook, bijvoorbeeld, gezegd van het Persoonlijk Toernooi in april). De Zomercompetitie is nu bijna ten einde en het programma voor de volgende weken ziet er als volgt uit:

  • 22 augustus: Achtste en laatste avond van de Zomercompetitie. Er is geen finale, maar er wordt na afloop wel een totaalstand voor de Zomercompetitie opgesteld, waarvan het resultaat meetelt voor de Jacques Buth-beker 2017-2018.
  • 27 augustus (zondag): Star Grand Café Tour. Zie de aankondiging; u heeft nog maar een paar dagen om u aan te melden!
  • 29 augustus: Openingsdrive (Topintegraal 1). Als u wilt meedoen, wordt het zeer op prijs gesteld als u zich met dit formuliertje even aanmeldt. Het is voor u een minuutje werk, maar het maakt de organisatie van de avond voor de TC gemakkelijker als het aantal deelnemers vooraf ongeveer bekend is.
  • 5 september: Eerste avond Interne Viertallencompetitie. Een aantal teams moet zich nog aanmelden. Neem hiervoor contact op met Jan Meijer; zie de contactinformatie onderaan de Agenda. Ook als u wel wilt meedoen maar er zelf niet in slaagt een volledig viertal bij elkaar te krijgen, heeft het zin om met Jan te overleggen over de mogelijkheden.

Het volledige speelschema voor alle interne Star-activiteiten vindt u op de Agenda-pagina op deze website.

Zevende avond Zomercompetitie 2017

Rijkelijk laat, dit bericht, maar toch:

Op de zevende avond van de Zomercompetitie was de beste score 58 IMP, behaald door Hans Kreuning & Willem Schneider. Weliswaar was dit niet de hoogste score, die was 62 IMP, behaald door Niels de Bruin & Willem-Jan van Rooijen, maar die hebben een ronde meer gespeeld en daardoor een lager gemiddelde per spel (2,2 IMP tegenover 2,4 IMP per spel).

De volledige uitslag met gedetailleerde frequentiestaten en spelverdelingen vindt u bij de UitslagenService NBB. Er is deze week geen aparte C-groep (Tweede Divisie en hoger) geweest, dus u zult geen “uitslag 7 topgroep” vinden.

Nieuw aspirant-lid

Marlies Stam laat weten dat Bert Schmittmann zich heeft aangemeld als lid van Star. Hij gaat voorlopig spelen met Gerard Elsendoorn.

Uiteraard is de kennismakingstermijn van twee weken van toepassing.

Trees van Doorn overleden

Trees van Doorn en Jan van der Heijden
Trees van Doorn en Jan van der Heide winnaars in de beker- en slemcompetitie en algemeen clubkampioen 2017 Bridgeclub Hollandsche Rading. Foto: Henk van de Bunt, bron: www.vierklank.nl

Dinsdag 8 augustus is Trees van Doorn-Blom overleden. Trees was sinds september 2016 lid bij ons en speelde afgelopen jaar enkele competities met Dick van der Wolf. Dick weet dat ze het erg naar haar zin had op onze club. Ze voelde zich een gewaardeerd lid van een leuke vereniging.

Aanstaande dinsdag om 17:00 wordt ze in Bilthoven gecremeerd. Verdere informatie vindt u hier op de rouwkaart.

Indeling Districtsviertallen 2017-2018

Bericht van Stef Leeuwenburgh:

Dit seizoen hebben we drie plaatsen in de Hoofdklasse en twee plaatsen in de Eerste Klasse. Helaas hebben we dit seizoen geen Star 14 (Tweede Klasse) meer. Ik heb diverse paren benaderd, maar er was geen animo: helaas! Zodoende gaat die plek dus ook verloren.

De Star-teams in de Districtsviertallencompetitie zijn als volgt samengesteld:

Star 9 Hoofdklasse
Groep B
 Ad Dieben (captain) – Harry Houtman, Anton Waltman – Rob Rijnders, Anneke Douma – Rudi de Mol
Star 10 Hoofdklasse
Grope A
Ton Mook (captain) – Remco Schobben, Arie Kamerbeek – Hans van Oostrom
Star 11 Hoofdklasse
Groep B
Joost vd Braak (captain) – Jan Staal, Emiel Hendriks – Theo Dhuyvetter, Piet Dekker -Yvonne Silbernberg
Star 12 Eerste Klasse
Groep D
Dirk Jan Vonk (captain) – Jiska Helmes, Klaas de Bruin – Rob Pronk, Patrick Schenkhuizen – Hendrik Jan te Winkel
Star 13 Eerste Klasse
Groep A
Jan Thesingh (captain) – Jan Hofman, Hans Habben Jansen – Peter Mayer, Willem Jan Ritman – Peter Hasperhoven

Zesde avond Zomercompetitie 2017

Op de zesde avond van de Zomercompetitie waren er twee paren die de hoogste score van 55 IMP hebben behaald: Arie Buijs & Sary Hilte en Jan Bors & Cor Hulspas.

De volledige uitslag met gedetailleerde frequentiestaten en spelverdelingen vindt u bij de UitslagenService NBB.

Let op: Bij de Uitslagenservice zijn nu alle uitslagen van de afgelopen zes avonden Zomercompetitie voor de A en B-groep gecombineerd. Er zijn aparte uitslagen voor de C-groep (Tweede Klasse en hoger). De uitslagen zijn hierdoor overzichtelijker en er is een meer juiste toekenning van Meesterpunten.

Training Hoofdklasse / Eerste Klasse

Bericht van Stef Leeuwenburgh:

De training voor Hoofdklasse en Eerste Klasse-spelers gaat definitief door; zoals gepland:

  • Woensdag 23 augustus
  • Woensdag 30 augustus
  • Woensdag 6 september

Locatie: NDC, aanvang: 19.45 uur.

Wie vergeten heeft zich op te geven, kan dat alsnog doen, bij voorkeur als paar. Stuur een bericht aan de TC.

Voor verdere informatie, zie de uitnodiging.

Vijfde avond Zomercompetitie 2017

Op de vijfde avond van de Zomercompetitie was de hoogste score 52 IMP,  behaald door Robin de Kater & Peter Spanjaart.

De volledige uitslag met gedetailleerde frequentiestaten en spelverdelingen vindt u bij de UitslagenService NBB. Let wel, de A en de B-groep worden daar apart gepresenteerd, maar de uitslag is berekend voor beide groepen samen.