Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917Weer terug in de A-lijn

Aris Verburgh vertelt hoe het ging, de eerste avond weer in de A-lijn. “Het vreemde is dat het lijkt of we vaker moeten tegenspelen dan in de Butler.”

Klik op het plaatje voor de Star Magazine 2017 pagina.

Meld u aan voor de Lustrum Warming-Up!

Dringend verzoek van de TC (Jan Meijer) aan Star-leden die willen meedoen aan de Lustrum Warming-Up drive op 28 februari (en wie wil dat nou niet!?): meld u van te voren aan, als u dat nog niet heeft gedaan.

Aanmelden kan heel eenvoudig met dit e-mailformuliertje.

Gespeeld wordt onder andere tegen afvaardigingen van bevriende bridgeclubs uit de regio. Deze drive telt tevens mee in onze Topintegraalcompetitie (uiteraard voor zover het Star-leden betreft).

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917Minder fouten maken dan de rest

Star 6 is afgelopen weekend kampioen geworden in regio 3 (Midden) van de tweede Divisie. Nils Verhoeve legt uit dat dit kampioenschap bereikt is ondanks hier en daar slecht bridge, maar vertelt wel van twee spelletjes waar dit team het beter deed dan de concurrentie.

Klik op het plaatje voor de Star Magazine 2017 pagina.

Howell II-1

Op de eerste avond van de Howell II-competitie is de hoogste score behaald in de A-groep: 68,62% voor Remco Brüggemann & Henk Willemsens.

De volledige uitslag is te vinden bij de NBB-uitslagenservice.

Notulen bestuursvergadering 11 februari 2016

Felix Ophorst stuurde de notulen toe van de bestuursvergadering die is gehouden op 11 februari 2016. Klik hier om de notulen te bekijken, of haal ze op van de websitepagina Vergaderingen bestuur en ALV.

Hierbij stuurde Felix ook nog het volgende bericht:

Er is ook een bestuursvergadering geweest op 22 april 2016. Van die vergadering zijn door onverwachte omstandigheden geen notulen gemaakt, onze excuses daarvoor. De vergadering was in zijn geheel gewijd aan de Algemene Ledenvergadering 2016. Alles wat tijdens die vergadering is besproken, is op de ALV aan de orde geweest. Het verslag van die ALV (juni 2016) zal over een paar weken op de site worden gepubliceerd.

Star 6 kampioen Tweede Divisie, Groep 3

Bericht van Louk Herber:

Star 6, bestaande uit Nils Verhoeve, René van Dijk, Herman Klouwen, Stef Leeuwenburgh en Martin Engelberts is de verrassende kampioen Tweede Divisie in Groep 3  geworden.

Dankzij twee royale overwinningen op de laatste speeldag verdrong dit Star-team koploper Dombo van de eerste plaats.

De verschillen waren gering: nr 1 werd kampioen met een gemiddelde van 12.17, nr 9  (van de 14 teams) had nog een gemiddelde van 10,74.

De vijfde t/m achtste plaats werden ingenomen door Star 5, 3, 4 en 7, waarbij het verschil tussen deze Star-teams slechts 6 VP was….

Star 6 bewijst Star hiermee een heel goede dienst. Immers, nu is Star volgende jaar weer met twee teams in de Eerste Divisie vertegenwoordigd.

De eindstand ziet er als volgt uit:

    Gem. Totaal
1 BC Star 6 12,17 158,23
2 SBC Dombo 1 11,95 155,41
3 BC Oog in Al 4 11,93 155,12
4 BC Oog in Al 3 11,37 147,87
5 BC Star 5 11,29 146,71
6 BC Star 3 11,16 145,10
7 BC Star 4 11,06 143,82
8 BC Star 7 10,79 140,24
9 BC Gorkum 1 10,74 139,63
10 BC de Vriendenkring 2 9,67 125,69
11 BC Theseus 2 9,34 121,40
12 BC APIHbuiten 1 8,19 106,50
13 BB Nijmegen 7 5,29 68,81
14 BC Theseus 3 5,04 65,47

Meer informatie vindt u bij de NBB Uitslagenservice.

TI-6 en Butler II-1 omgewisseld

Zoals voorgesteld door de TC en vastgesteld in de ALV van 21 juni, ziet de agenda voor eind april/begin mei er als volgt uit:

18 apr Howell II-7 (finale)
 25 apr Swiss Butler II-1
2 mei TI-6 Meivakantie
 9 mei Swiss Butler II-2

Willem Jan Ritman wees ons er op dat de meivakantie dit jaar niet in mei valt, maar is vastgesteld voor 22 – 30 april. Scholen kunnen daar, als ze willen, nog een week aan vastplakken. In verband hiermee heeft de TC geconcludeerd dat de Topintegraal beter op 25 april gespeeld kan worden, en heeft daarom het schema als volgt aangepast:

18 apr Howell II-7 (finale)
 25 apr TI-6 Meivakantie
2 mei Swiss Butler II-1
 9 mei Swiss Butler II-2

U vindt de wijziging terug op de agenda- en uitslagenpagina op deze website.

Heel vaak dezelfde tegenstanders?

De TC hoort nogal eens dat leden de indruk hebben dat ze tegen sommige paren heel vaak spelen en tegen sommige anderen nooit. Men vindt dat niet leuk, om sociale redenen en ook omdat er daardoor mogelijk geen zuivere competitie plaatsvindt.

Reden om eens te kijken of dit inderdaad zo is.

De indeling per avond wordt gemaakt door het NBB-Rekenprogramma, waarmee ook de uitslagen worden vastgesteld. Het NBB-Rekenprogramma biedt biedt een keuze uit maar liefst 10 verschillende indelingsmethoden; handmatig, willekeurig door de computer, volgens stand, volgens laatste uitslag, enz. Door Star is gekozen voor de optimalisatiemethode: De paren worden zodanig ingedeeld dat de onderlinge ontmoetingen tussen de paren zo gelijk mogelijk worden verdeeld. Hierbij wordt rekening gehouden met afwezigheid van paren in eerdere zittingen.

Hoe pakt dat uit in de praktijk? Ik heb hiervoor gekeken naar de zojuist afgesloten Butler I-competitie, en meer in het bijzonder naar de B-groep. In deze groep was de opkomst bij de Butler I het hoogst. Het lijkt redelijk te veronderstellen dat het bij een hoge opkomst eenvoudiger is een gelijkmatige verdeling van ontmoetingen  te verzorgen dan bij een lage, mogelijk ook sterk wisselende opkomst.

Volgens de NBB Uitslagenservice was het aantal deelnemende paren 21. Per avond waren 21, 20, 20, 19, 19, 18 en 21 paren aanwezig; gemiddeld 95%. Met 21 deelnemende paren zijn er 210 mogelijke combinaties van paren. In totaal hebben er 436 ontmoetingen tussen paren in de B-groep plaatsgevonden, gemiddeld per combinatie dus iets meer dan 2. Met andere woorden: in het beste geval zou ieder paar ieder ander paar twee keer hebben ontmoet en sommige paren zouden één paar drie keer hebben ontmoet.

In de praktijk is de spreiding van het aantal ontmoetingen in de B-groep wat groter:

 • 3 keer hebben paren elkaar niet ontmoet
 • 42 keer hebben paren elkaar één keer ontmoet
 • 105 keer hebben paren elkaar twee keer ontmoet
 • 56 keer hebben paren elkaar drie keer ontmoet
 • 4 keer hebben paren elkaar vier keer ontmoet

Iets soortgelijks is te vinden voor de andere groepen. Hier is een volledig overzicht:

  A-groep B-groep C-groep D-groep
deelnemende paren 23 21 23 24
paren aanwezig (gem.) 20 20 18 19
mogelijke combinaties 253 210 253 276
ontmoetingen, maximaal 539 490 539 588
ontmoetingen, werkelijk 469 436 434 447
gemiddelde frequentie 1,9 2,1 1,7 1,6
ontmoetingen met freq. 0 12 3 32 24
ontmoetingen met freq. 1 79 42 68 108
ontmoetingen met freq. 2 107 105 99 102
ontmoetingen met freq. 3 44 56 48 33
ontmoetingen met freq. 4 11 4 6 9
standaarddeviatie (σ) 0,9 0,8 1,0 0,9

Het lijkt er dus inderdaad op dat een hogere afwezigheid leidt tot een minder goede verdeling van de ontmoetingen. In de C-groep is een paar slechts één avond aanwezig geweest, bovendien hadden ze die avond een combitafel. Van de 22 mogelijke ontmoetingen met dit paar hebben er dus 16 een frequentie 0 en 6 een frequentie 1, bij een gemiddelde van 1,7. Dat is met geen enkele indelingsmethode recht te breien. Ook komt het nog wel voor dat paren niet of te laat afzeggen, waardoor de berekende indeling niet langer optimaal is.

Alles bij elkaar ziet dit er naar ons idee best redelijk uit. Het ondersteunt niet het vermoeden dat er onnodig grote verschillen zijn in het aantal keren dat men tegen andere paren speelt.

Ontmoetingstabellen

Wat technische details.

De bovenstaande informatie over aantallen ontmoetingen is te vinden in de zg. ontmoetingstabellen die het NBB-Rekenprogramma produceert.  Als voorbeeld hier deze tabel voor de B-groep van de Butler I-competitie 2016-2017:

Achter de namen van elk paar staat een nummer vermeld. Deze paarnummers staan ook in de regel boven de tabel. Elk getal in de tabel geeft aan hoe vaak het paar met het paarnummer van die rij (links) gespeeld heeft tegen het paar met nummer van die kolom (boven). Op de diagonaal van linksboven naar rechtsonder, waarvoor de paarnummers gelijk zijn, is het aantal keren vermeld dat het paar een stilzittafel heeft gehad, of aan een combitafel heeft gespeeld.

Dus, bijvoorbeeld: Niels de Bruin & Bas Wiegeraad (nummer 27) hebben als enige paar drie keer een stilzit- of combitafel gehad (klopt met de uitslagen: combi op 24 jan en 14 feb, stilzit 31 jan) en ze hebben drie keer gespeeld tegen Jaap Hazewinkel & Paul Schriek (nummer 45).

Als paar 27 drie keer heeft gespeeld tegen paar 45, heeft paar 45 ook drie keer gespeeld tegen paar 27. Anders gezegd: de tabel is symmetrisch ten opzichte van de diagonaal van linksboven naar rechtsonder. Het aantal mogelijke combinaties van paren is dus het aantal hokjes in de tabel als je de onderste of bovenste helft  weglaat, inclusief de diagonaal. Het totaal aantal ontmoetingen vind je door van de overblijvende driehoek de getallen in de hokjes op te tellen.

Geïnteresseerden kunnen hier een Excel spreadsheet downloaden met de ontmoetingstabellen voor de vier groepen in de Butler I-competitie, met wat eenvoudige berekeningen er op uitgevoerd.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917De laatste butleravond

Koeno Brouwer verhaalt over zijn wederwaardigheden tegen de hoofdredacteur (op de combi-tafel) en bespreekt ook het eindresultaat van deze competitie.

Klik op het plaatje voor de Star Magazine 2017 pagina.

Derde ronde NBB-beker

Bericht van Ed Franken:

Na onze uitstekende overwinningen van afgelopen zondag, ziet de indeling voor de derde ronde van de NBB-beker er als volgt uit:

 • Het Witte Huis – B.C. De Zeerob
 • B.C. de Lombard 1 – B.C. Star 2
 • B.C. ‘t Onstein 1 – B.C. Oog in Al
 • B.C. Star 1 – B.C. de Vriendenkring

De derde ronde wordt gespeeld op zaterdag 25 maart. De vier winnaars van de derde ronde plaatsen zich voor de finale op zaterdag 20 mei.

Butler I-7

Op de laatste avond van de Butler I-competitie is de hoogste score te vinden in de C-groep; Randal en Richard Meijer behaalden 60 IMP.

De volledige uitslag is gepubliceerd bij de NBB-uitslagenservice.

LET OP: De stand bij de NBB-uitslagenservice is nog niet de definitieve eindstand; er kunnen nog score-correcties plaatsvinden. De rode en groene pijltjes bij de stand geven ook geen (volledig) juiste informatie wie er zullen promoveren en degraderen.

Tweede ronde NBB-beker

Op zondag 12 februari is de tweede ronde van de NBB-bekercompetitie gespeeld. Hieraan werd door twee Star-teams deelgenomen:

 • B.C. Star 1 (captain Henk Willemsens) speelde uit tegen B.G.S. de Gehaktmolen en won deze wedstrijd met 187-140.

  Star team, viertal 1: Swidde-Willemsens, Bijker-Kruis; viertal 2: Van Oppen-Van der Voorden, Veger-Verburgh; viertal 3: Van de Linde-Van Reenen, Heeres-Schreuder.

  Scores, Butlerscores, contracten en spelverdelingen vindt u op de website van de Gehaktmolen.

 • B.C. Star 2 (n.p.c. Ed Franken) speelde thuis tegen Langedijker B.C. en won met 178-158.

  Star team, viertal 1: Van Cleeff-Drake, Herber-Tulp; viertal 2: Herweijer-Nõcker, Kreuning-Schneider; viertal 3: Van Dijk-Verhoeve, Leeuwenburg-Klouwen.

  Scores etc. zijn zo te zien niet op internet gepubliceerd.

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Hier vindt u een verslagje van Henk Willemsens over hun wedstrijd, met name over het spel dat het meeste opleverde!

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917Bridge is leuk; ik wou dat ik het kon…

Felix vertelt over een aantal malen dat er iest misging aan de bridgetafel, daarbij refererend naar het motto van een bridger die hij wel eens tegenkomt op Stepbridge.

Klik op het plaatje voor de Star Magazine 2017 pagina.

Butler I-6

Op de voorlaatste avond van de Butler I-competitie werd de hoogste score behaald in de D-groep. Diederik Keuskamp & Nira Tal bereikten een totaal van 74 IMP.

De volledige uitslag is gepubliceerd bij de NBB-uitslagenservice.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917Gecontroleerde agressie

Modern bieden bestaat in veel gevallen uit zwakke, preëmptieve openingen. Jaap Hazewinkel legt uit dat agressie goed is maar je kunt ook te ver gaan.

Klik op het plaatje voor de Star Magazine 2017 pagina.

Butler I-5

In de Butler I-competitie was er nog maar één score boven de 80 IMP, maar op de vijfde avond gebeurde het weer en, net als de vorige keer, in de A-groep. Marcel Swidde & Henk Willemsens behaalden 88 IMP!

De volledige uitslag is gepubliceerd bij de NBB-uitslagenservice.