Vijfde avond Zomercompetitie 2016

Op de vijfde avond van de Star Zomercompetie is de hoogste score behaald door Kees Haks & Rian Lukassen: 85 IMP.

De volledige uitslag met gedetailleerde frequentiestaten en spelverdelingen vindt u bij de UitslagenService NBB.

Competities District Utrecht 2016-2017

Ook dit jaar stuurde Ciska Zuur namens het District Utrecht NBB informatie over de parencompetities en de bekercompetitie die het District het komende seizoen organiseert:

Parencompetities

De parencompetities geven u de kans in een gezellige sfeer overdag eens tegen andere spelers te spelen.

Damesparencompetitie

Voor alle leeftijden, maar vanzelfsprekend alleen toegankelijk voor dames.

De damesparencompetitie wordt gehouden op 6 dinsdagen:

  • Data: 25 oktober, 15 november, 13 december, 10 januari, 7 maart en 4 april.
  • Tijd: 11:00 uur, na 4 ronden een lunchbuffet (op eigen kosten) en uiterlijk 15:45 uitslag
  • Locatie: NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, Utrecht
  • Kosten: €45 per paar, te voldoen bij inschrijving via een machtiging aan de NBB
Gemengde parencompetitie

Elk paar kan meespelen, ongeacht de speelsterkte, maar een paar dient wel uit een dame en een heer te bestaan. Er is geen boven- en geen ondergrens voor het spelniveau.

Deze competitie wordt gehouden op drie zaterdagen, waarbij 2 x 20 spellen worden gespeeld onderbroken door een lunch (voor eigen rekening).

  • Data: 19 november, 14 januari en 18 februari
  • Tijd: 11:00 – uiterlijk 17:00 uur
  • Locatie: De Uitkomst (BC Vianen) Langeweg 2-B, 4133 AX Vianen
  • Kosten: €35 per paar, te voldoen bij inschrijving via een machtiging aan de NBB

De winnaars van de hoogste lijn krijgen een ‘vrijkaartje’ voor de halve finale NK Gemengde Paren op zaterdag 11 maart; de finale is op zondag 12 maart 2017

Open parencompetitie

Open voor alle speelsterktes, behalve voor paren met rechten voor 1ste of 2de divisie of MK Bondsparencompetitie.

Deze competitie wordt gespeeld op zes zondagmiddagen:

  • Data: 2 oktober, 6 november, 11 december, 22 januari, 12 februari en 19 maart
  • Tijd: 12:30 – uiterlijk 16:30
  • Locatie: De Uitkomst (BC Vianen) Langeweg 2-B, 4133 AX Vianen
  • Kosten: €40 per paar, te voldoen bij inschrijving via een machtiging aan de NBB

De landelijke promotiewedstrijd naar de 2e divisie is op zondag 21 mei 2017

Seniorenparencompetitie

Zes keer kunt u zich in de wintermaanden in een gezellige groep 59+ (geboren vóór 1 jan 1958) met ‘andere senioren’ meten. Er worden 28 spellen gespeeld in 4 of 5 lijnen.

De seniorenparencompetitie wordt gehouden op 6 dinsdagen:

  • Data: 4 oktober, 1 november, 29 november, 17 januari, 14 februari en 21 maart
  • Tijd: 11:00 uur, na 4 ronden een lunchbuffet (op eigen kosten) en uiterlijk 15:45 uitslag
  • Locatie: NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, Utrecht
  • Kosten: €50 per paar, te voldoen bij inschrijving via een machtiging aan de NBB

De Landelijke vervolgwedstrijd (NK seniorenparen) is op zondag 30 april 2017

Algemene informatie
Wie kunnen meedoen?

Binnen de per competitie genoemde voorwaarden, kan ieder lid van de NBB meedoen die lid is van een club in het district Utrecht. Ook spelers die NBB-lid zijn via Stepbridge of Berry’s internet club (BIC) of ondersteunend NBB-lid zijn én in het District Utrecht woonachtig zijn, zijn van harte welkom. U kunt ook een paar vormen met een speler uit een andere club of een ander district. Kortom, allerlei combinaties zijn mogelijk zolang één van beide spelers lid is van een club uit het district óf als NBB lid woonachtig is in het District Utrecht. Indien dit niet het geval is, bent u toch ook nog van harte welkom indien in uw eigen District de desbetreffende parencompetitie niet wordt georganiseerd.

Vervanging

Indien u drie respectievelijk zes keer te veel vindt, of een keer met vakantie bent, kunt u zich een of meer keren laten vervangen door een ander paar of andere speler, mits dat paar of speler niet veel sterker is (ter beoordeling van de WL). 

Opgemerkt moet worden dat we van de NBB toestemming hebben gekregen om de regeling dat u met invallers een score krijgt van minimaal 3% lager en maximaal 3% hoger dan uw eigen gemiddelde, toe te passen. U kunt dus met een gerust hart een invaller meenemen (of een heel paar voor u laten invallen), ook al is hij of zij wat slechter dan uw eigen partner of speelt u voor het eerst met elkaar en dreigen er wat (bied)misverstanden.

De gevolgen van een slechte score door een invaller zijn door dit systeem minimaal. Zie ook het reglement op de website van District Utrecht.

Opgave / inschrijving Parencompetities

Opgave bij grote voorkeur via mijnNBB, maar indien u echt niet met computers kunt omgaan, via Ciska Zuur (e-mail of 030 228 1121).

Indien u vorig jaar heeft meegedaan aan de desbetreffende competitie, moet u zich inschrijven voor de klasse die u vorig jaar heeft gespeeld, tenzij u gedegradeerd of gepromoveerd bent. Spelers die nog nooit of langere tijd geleden aan de desbetreffende competitie hebben deelgenomen, kunnen zich alleen inschrijven voor de laagste klasse. Indien zij zich daar (veel) te sterk voor achten, dat graag onder ‘opmerkingen’ vermelden. Op basis van rating en MP wordt bezien of u in een hogere klasse geplaatst kunt worden.

Zie voor hulp bij het inschrijven deze informatie op de website van het District.

Districtsbekercompetitie Viertallen

Ook in het jaar 2015-2016 wordt er weer om de Districtsbeker (viertallen) gestreden.

Deze competitie staat open voor álle verenigingen en álle leden daarvan binnen het district Utrecht. Er zijn geen beperkingen qua speelsterkte.

De loting zal plaatsgevonden na afloop van de Vrijwilligersdrive 18 september 2016

De belangrijkste voorwaarden op een rij:

  • Elke vereniging van ons district mag één viertal inschrijven
  • In elke ronde mag de samenstelling van het viertal desnoods geheel gewijzigd worden; er zijn dus geen “invallers” nodig en bij inschrijving behoeven geen namen opgegeven te worden, maar …
  • Alle spelers van het viertal moeten lid zijn van de vereniging waarvoor ze uitkomen
  • Spelers die van meer verenigingen lid zijn, kunnen maar voor één vereniging uitkomen
  • Er zijn geen voorwaarden voor de speelsterkte; elke vereniging mag zijn sterkste spelers opstellen
  • Van het Bestuur van het District Utrecht speelt ook mee; van dit team moet van elk paar minstens één speler bestuurslid zijn
  • Een wedstrijd wordt door het team dat als bovenste vermeld staat, georganiseerd.
  • Een wedstrijd bestaat uit 24 spellen en elke maand wordt één ronde gespeeld
  • Plaats en tijdstip worden door de beide teams in onderling overleg vastgesteld. Dat mag op een clubavond zijn, maar ook op elke andere tijd of locatie. De enige voorwaarde is dat een wedstrijd in de vastgestelde maand wordt gespeeld
  • De competitie wordt gespeeld volgens het knock-out systeem; de winnaar (IMP) gaat door naar de volgende ronde.
  • Let op: een wijziging t.o.v. vorige jaren is dat in de eerste ronde zo mogelijk geen bye is en de vervolgronden worden opgevuld met de ‘beste verliezers’

Opgave / inschrijving / nadere inlichtingen Bekercompetitie Viertallen: Jan Peter Pals, e-mail of tel. 030-2281121.

Aanmelding nieuw paar

Jan van Cleeff en Bob Drake hebben zich aangemeld als Star-lid, resp. te kennen gegeven Star-lid te willen worden. Zij gaan samen spelen.

Vierde avond Zomercompetitie 2016

Ondanks dat het de warmste dag van het jaar tot dan toe was geweest, verschenen er toch nog 31 paren op de vierde avond van de Zomercompetitie. De hoogste score werd behaald door Louk Herber & Jan Meijer: 46 IMP.

De volledige uitslag met gedetailleerde frequentiestaten en spelverdelingen vindt u bij de UitslagenService NBB.

Tussenstand Zomercompetitie

Jan Meijer heeft een tussenstand opgesteld voor de Zomercompetitie met de uitslagen van de eerste drie speelavonden. Dit is handwerk geweest en u wordt daarom dringend verzocht te controleren of uw scores in dit overzicht juist zijn ingevoerd!

U vindt de tussenstand op deze websitepagina alsmede, inclusief verwijzingen naar verdere informatie over de Zomercompetitie, via de Uitslagenpagina op deze website.

Er is een aparte tussenstand gemaakt voor de gasten.

Informatie Bondsviertallen 2016-2017

Op de NBB-website is nu uitvoerige informatie te vinden over de Bondsviertallencompetitie 2016-2017.

Ga naar deze pagina voor:

  • Programma en teams Meesterklasse (juli 2016)
  • Programma en teams Eerste Divisie (juli 2016)
  • Indeling en speeldata Tweede Divisie (juni 2016)
  • Brief Meesterklasse, Eerste Divisie en Tweede Divisie Viertallen 2016-2017 (juli 2016)
  • Brief Meesterklasse Viertallen 2016-2017 mbt systeemkaarten (juli 2016)
  • Aanvullende bepalingen Meesterklasse en Eerste Divisie (juli 2016)
  • Aanvullende bepalingen Tweede Divisie (juli 2016)

Derde avond Zomercompetitie 2016

Op de derde avond van de Zomercompetitie was de hoogste score voor Rik Doodkorte & Jos Uijterwaal. Zij behaalden 74 IMP.

De volledige uitslag met gedetailleerde frequentiestaten en spelverdelingen vindt u bij de UitslagenService NBB.

Eindstanden clubbekers 2015-2016

Peter Hendriks heeft de eindstand opgesteld voor

Klik op de bovenstaande namen om de betreffende eindstand te bekijken, of ga naar de websitepagina stand clubbekers.

Hiermee zijn nu voor al onze vijf clubbekers de winnaars van het afgelopen seizoen bekend:

Jacques Buth-beker: Peter van der Voorden
Sirebeker: Jan Willem van Oppen / Peter van der Voorden
Franz zur Lage-trofee: Toine van Hoof
Keijserbokaal: Niels de Bruin
Ans Zijpbeker: Marcel van Hooijdonk / Marcel Winkel

U vindt dit overzicht ook in de eregalerij op deze website.