Oefenavonden en training teams Eerste en Tweede Divisie

Aan de speelsters en spelers van Star 1 t/m Star 7:

Butler

Gedurende de komende drie clubavonden 4, 11 en 18 augustus van de Zomercompetitie kunnen de paren van Eerste en Tweede Divisie niveau (en hoger) in een aparte groep Butler spelen.

Men moet zich hiervoor verplicht vooraf aanmelden bij de TC, hetzij via het aanmeldformulier of op een voorafgaande clubavond.

Training

Als je het nog niet hebt gedaan geef je dan zo spoedig mogelijk op voor de drie trainingsavonden onder leiding van Henk Willemsens. De volgende drie avonden zijn hiervoor gepland: vrijdag 28 augustus, vrijdag 4 september en vrijdag 11 september (de Scheveningse bridgeweek is van 15 t/m 23 augustus).

 1. Vrijdagavond 28 augustus 2015: AFSPEL
  Het accent ligt deze avond op veilig afspel en het verwerken van info uit het bieden in je speelplan. Met onder meer wat Reese noemt “the second degree assumption” en de nodige spellen van de clubavond en uit Test Your Match Play van Eddy Kantar.
 2. Vrijdagavond 4 september 2015: TEGENSPEL
  Bij het tegenspel gaan er met de regelmaat van de klok kansen verloren door het niet goed uittellen van de leider, vandaar dat hier het accent op zal liggen.
 3. Vrijdagavond 11 september 2015: BIEDEN
  Veel aandacht voor competitieve situaties (op hoog niveau). Wanneer is doublet negatief, straf of “two way”? Dat zijn belangrijke vragen waarop we in zullen gaan.

Verder is er natuurlijk veel ruimte voor vragen en discussie.

Aanmelding, het liefst als paar, bij Henk Willemsens: per e-mail henkwillemsens@casema.nl, tel. 030-2735737, mobiel 06-22728486 of mondeling.

Wij hopen en verwachten dat alle 16 paren van Star 1 t/m 7 aan deze trainingen zullen meedoen.

Namens de selectiecommissie,
Ed Franken

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Azenvragen of vragen om moeilijkheden?

Peter Bosman gaat vreemd in de Wilhelminakerk en komt daar tot drie keer toe een gebruik van RKC Blackwood tegen dat hij ons ernstig wil afraden.

Klik op het plaatje voor de Star Magazine 2015 pagina.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Keuze tussen doublet en een kleur

Een speciale bijdrage van Koeno Brouwer, voor lezers die ook in de zomer graag hun tanden willen stukbijten op ingewikkelde bridgevraagstukken. Zulk mooi weer is het trouwens niet.

Klik op het plaatje voor de Star Magazine 2015 pagina.

 

Tussenstand Zomercompetitie 2015

Op basis van een werkdocument van Jan Meijer is een tussenstand opgesteld van de Zomercompetitie 2015 na vijf van de negen speelavonden (niet gerekend de finale).

Dit is een verbeterde versie van de informatie die gisteren, 24 juli, op de website is gezet. Ook is nadere uitleg toegevoegd.

De stand is hier op de website te vinden.

Zomercompetitie 2015, vijfde avond

Op de vijfde avond van de Zomercompetitie is de hoogste score behaald door Peter van der Voorden & Jan Willem van Oppen: 54 IMP.

De volledige uitslag met gedetailleerde frequentiestaten en spelverdelingen vindt u hier bij de UitslagenService NBB.

Competities District Utrecht 2015-2016

Het District Utrecht NBB (Ciska Zuur) stuurde de volgende informatie over de paren- en viertallencompetities die het District het komende seizoen organiseert:

Parencompetities

De parencompetities geven u de kans in een gezellige sfeer overdag eens tegen andere spelers te spelen.

Damesparencompetitie

Voor alle leeftijden, maar vanzelfsprekend alleen toegankelijk voor dames.

De damesparencompetitie wordt gehouden op 6 dinsdagen:

 • Data: 27 oktober, 17 november, 15 december, 5 januari, 2 februari en 8 maart.
 • Tijd: 11:00 uur, na 4 ronden een lunchbuffet (op eigen kosten) en uiterlijk 15:45 uitslag
 • Locatie: NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, Utrecht
 • Kosten: €45 per paar (te voldoen op eerste speeldag)
Gemengde parencompetitie

Elk paar kan meespelen, ongeacht de speelsterkte, maar een paar dient wel uit een dame en een heer te bestaan. Er is geen boven- en geen ondergrens voor het spelniveau.

Deze competitie wordt gehouden op drie zaterdagen, waarbij 2 x 20 spellen worden gespeeld onderbroken door een lunch (voor eigen rekening).

 • Data:  21 november, 16 januari en 5 maart
 • Tijd: 10:30 – uiterlijk 16:30
 • Locatie: De Uitkomst (BC Vianen) Langeweg 2-B, 4133 AX Vianen
 • Kosten: €35 per paar, te voldoen bij inschrijving via een machtiging aan de NBB

De landelijke vervolgwedstrijden zijn za 12 mrt (halve finale) en zo 13 mrt 2016 (finale)

Open parencompetitie

Open voor alle speelsterktes, behalve voor paren met rechten voor 1ste of 2de divisie of MK Bondsparencompetitie.

Deze competitie wordt gespeeld op zes zondagmiddagen:

 • Data: 4 oktober, 1 november, 29 november, 31 januari, 13 maart en 10 april
 • Tijd: 12:30 – uiterlijk 16:30
 • Locatie: De Uitkomst (BC Vianen) Langeweg 2-B, 4133 AX Vianen
 • Kosten: €40 per paar, te voldoen bij inschrijving via een machtiging aan de NBB.

De landelijke promotiewedstrijd naar de 2e divisie is op 22 mei 2016.

Seniorenparencompetitie

Zes keer kunt u zich in de wintermaanden in een gezellige groep 59+ (geboren vóór 1 jan 1957) met andere ‘senioren’ meten. Er worden 28 spellen gespeeld in 3 of 4 lijnen.

De seniorenparencompetitie wordt gehouden op 6 dinsdagen:

 • Data: 6 oktober, 3 november, 1 december, 12 januari, 9 februari en 15 maart
 • Tijd: 11:00 uur, na 4 ronden een lunchbuffet (op eigen kosten) en uiterlijk 15:45 uitslag
 • Locatie: NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, Utrecht
 • Kosten: €50 per paar (te voldoen op eerste speeldag)

De Landelijke vervolgwedstrijd (NK seniorenparen) is op zaterdag  14 mei 2016

Algemene informatie
Wie kunnen meedoen?

Binnen de per competitie genoemde voorwaarden, kan ieder lid van de NBB meedoen die lid is van een club in het district Utrecht. Ook spelers die NBB-lid zijn via Stepbridge of Berry’s internet club (BIC) of ondersteunend NBB-lid zijn én in het District Utrecht woonachtig zijn, zijn van harte welkom. U kunt ook een paar vormen met een speler uit een andere club of een ander district. Kortom, allerlei combinaties zijn mogelijk zolang één van beide spelers lid is van een club uit het district óf als NBB lid woonachtig is in het District Utrecht. Indien dit niet het geval is, bent u toch ook nog van harte welkom indien in uw eigen District de desbetreffende parencompetitie niet wordt georganiseerd.

Vervanging

Indien u drie respectievelijk zes keer te veel vindt, of een keer met vakantie bent, kunt u zich een of meer keren laten vervangen door een ander paar of andere speler, mits dat paar of speler niet veel sterker is (ter beoordeling van de WL). 

Opgemerkt moet worden dat we van de NBB toestemming hebben gekregen om de regeling dat u met invallers een score krijgt van minimaal 3% lager en maximaal 3% hoger dan uw eigen gemiddelde, toe te passen. U kunt dus met een gerust hart een invaller meenemen (of een heel paar voor u laten invallen), ook al is hij of zij wat slechter dan uw eigen partner of speelt u voor het eerst met elkaar en dreigen er wat (bied)misverstanden.

De gevolgen van een slechte score door een invaller zijn door dit systeem minimaal. Zie ook het reglement op de website van District Utrecht.

Opgave / inschrijving Parencompetities

Opgave bij grote voorkeur via mijnNBB, maar indien u echt niet met computers kunt omgaan, via Ciska Zuur (e-mail of 030 228 1121). Zie ook de “Hulp bij inschrijven” op de website van District Utrecht.

Indien u vorig jaar heeft meegedaan aan de desbetreffende competitie, moet u zich inschrijven voor de klasse die u vorig jaar heeft gespeeld, tenzij u gedegradeerd of gepromoveerd bent. Spelers die nog nooit of langere tijd geleden aan de desbetreffende competitie hebben deelgenomen, kunnen zich alleen inschrijven voor de laagste klasse. Indien zij zich daar (veel) te sterk voor achten, dat graag onder ‘opmerkingen’ vermelden. Op basis van rating en MP wordt bezien of u in een hogere klasse geplaatst kunt worden.

Districtsbekercompetitie Viertallen

Ook in het jaar 2015-2016 wordt er weer om de Districtsbeker (viertallen) gestreden.

Deze competitie staat open voor álle verenigingen en álle leden daarvan binnen het district Utrecht. Er zijn geen beperkingen qua speelsterkte.

De loting zal plaatsgevonden na afloop van de Vrijwilligersdrive 6 september 2015

De belangrijkste voorwaarden op een rij:

 • Elke vereniging van ons district mag één viertal inschrijven
 • In elke ronde mag de samenstelling van het viertal desnoods geheel gewijzigd worden; er zijn dus geen “invallers” nodig en bij inschrijving behoeven geen namen opgegeven te worden, maar …
 • Alle spelers van het viertal moeten lid zijn van de vereniging waarvoor ze uitkomen
 • Spelers die van meer verenigingen lid zijn, kunnen maar voor één vereniging uitkomen
 • Er zijn geen voorwaarden voor de speelsterkte; elke vereniging mag zijn sterkste spelers opstellen
 • Van het Bestuur van het District Utrecht moet in elk paar minstens één bestuurslid deelnemen.
 • Een wedstrijd wordt door het team dat als bovenste vermeld staat, georganiseerd.
 • Een wedstrijd bestaat uit 24 spellen en elke maand wordt één ronde gespeeld
 • Plaats en tijdstip worden door de beide teams in onderling overleg vastgesteld. Dat mag op een clubavond zijn, maar ook bij een van de teamleden thuis of in de wachtkamer 1e klasse van het Centraal Station in Amsterdam. De enige voorwaarde is dat een wedstrijd in de vastgestelde maand wordt gespeeld
 • De competitie wordt gespeeld volgens het knock-out systeem; de winnaar (IMP) gaat door naar de volgende ronde.

Opgave / inschrijving / nadere inlichtingen Bekercompetitie Viertallen: Harry Janssen (DKL), e-mail of tel. 06 53 53 09 48.

Bridgeverhalen Frans Schiereck

Het heeft weliswaar niet zo veel met Star te maken, maar ach, het is komkommertijd, mogelijk heeft u het gemist èn het is een leuke vervanging voor Star Magazine tijdens de zomervakantie: Frans Schiereck heeft ter gelegenheid van het bereiken van de status van Nationaal Meester een collage van zijn bridgeverhalen gemaakt, die hij gratis beschikbaar stelt.

Ter kennismaking een kort citaat uit het relaas over zijn bridgelessen op Drakestein:

“Ja u bent het”, zegt er één, “ik herken u aan al dat haar”. “ Jongens we gaan bridgen”, zegt hij tot de rest. In de auto had ik bedacht dat ik zou beginnen met: “Jongelui, ik vind het erg leuk dat ik nu op niveau bridgeles ga geven”. Maar bij nader inzien lijkt me dat geen juist begin.

Hier op de NBB-website te downloaden; 70 pagina’s bridgeplezier. Aan het eind roept de auteur u op tot het storten van een kleine bijdrage aan het Bridge- en Samenlevingsfonds, als u tenminste één bladzijde de moeite waard vond om te lezen.

Zomercompetitie 2015, derde avond

Op de derde avond van de Zomercompetitie is er hoger gescoord dan de afgelopen weken. Theo Fonville & Hans Verveer behaalden 81 IMP.

De volledige uitslag met gedetailleerde frequentiestaten en spelverdelingen vindt u hier bij de UitslagenService NBB.

Twee nieuwe aspirant-leden

Paul Westerduin en John van der Zwet hebben zich aangemeld voor een lidmaatschap van BC Star. Het is de bedoeling dat ze per 1 september lid worden.