Uitslag B-groep van 28 april aangepast

Op 28 april was er een protest over spel 8 in de B-groep, dat op 12 mei door het Protestcomité is toegewezen. De beslissing is hier op de website te vinden.

Op 28 mei zijn de scores van de betreffende paren, 2 en 11, overeenkomstig aangepast. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de scores van de andere paren in deze groep.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Afscheid

Peter Bosman bereidt zich voor op een afscheid van de B-groep – en nog wat meer…

Klik op het plaatje voor de Star Magazine 2015 pagina.

 

Promotie & degradatie Howell II

Zoals meestal het geval is voor de laatste competitie van het seizoen is ook bij de lopende Howell II het aantal deelnemers lager dan bij voorafgaande competities. De A, B en D groep tellen 18 of 19 paren, in plaats van 23 paren in de Butler II.

De TC heeft daarom besloten tot lagere aantallen voor promotie en degradatie na de Howell II. Ook nog rekening houdend met een correctie van de grootte van de C-groep, ziet het schema er als volgt uit:

Promotie en degradatie Paren per groep A B C D
  Promotie uit:   4 4 4
  Degradatie uit: 4 4 5  

Dit schema vindt u ook op de Uitslagenpagina.

Howell II-5

Op de vijfde avond van de Howell II competitie is de hoogste score 66,47%, behaald door Rick van de Horst & Dick Maans in de C-groep.

De uitslag is gepubliceerd bij de UitslagenService NBB, te raadplegen via de Uitslagenpagina op de Star website.

Uitspraken Protestcomité, 28 april 2015 en 28 oktober 2014

Op de website-pagina Protestcomité staat een nieuwe uitspraak inzake een protest op 28 april jl.

Ook is toegevoegd een uitspraak over een protest op 28 oktober vorig jaar. De uitspraak heeft al op 10 december plaatsgevonden, maar is pas onlangs ter publicatie toegestuurd.

Star 3 uitgeschakeld voor de NBB-beker

De Commissie van Beroep heeft Star niet-ontvankelijk verklaard in haar beroep tegen een beslissing van de protestcommissie (PK) van de NBB. Het betreft een gebeurtenis in de derde ronde van de NBB-beker, Star 3 tegen Pegasus.

Star 3 is hiermee uitgeschakeld en Pegasus mag het in de finale opnemen tegen Het Witte Huis, Onstein en Crash.

De volledige uitspraak is hier op de Star website te vinden.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Een avondje Jumbo

Dennis Kruis bespreekt een paar spellen van 19 mei. Hij speelde die avond samen met Kees Haks.

Klik op het plaatje voor de Star Magazine 2015 pagina.

Howell II-4

Op de vierde avond van de Howell II competitie is de hoogste score behaald in de D-groep: 68,45% voor Chris Hartog en Joke Kool.

De uitslag is gepubliceerd bij de UitslagenService NBB, te raadplegen via de Uitslagenpagina op de Star website.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Ach ja, klavercontracten…

“Diamonds are for girls”, zo schreef Marty Bergen in Felix Ophorst’s herinnering bij zijn uitleg van Walsh. Felix’ artikel maakt duidelijk dat dat afgelopen dinsdag met de klaveren anders lag.

Klik op het plaatje voor de Star Magazine 2015 pagina.

Howell II-3

Op de derde avond van de Howell II competitie was de hoogste score wederom te vinden in de B-groep. Erik ten Oever en Rolf Schreuder behaalden 66,67%.

De uitslag is gepubliceerd bij de UitslagenService NBB, te raadplegen via de Uitslagenpagina op de Star website.

Star Magazine Online EXTRA

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Groot slem in de Tweede Divisie paren (2015)

Een reactie van Dirk Jan Vonk op Aris Verburgh’s vraag aan het eind van zijn artikel, een week geleden, over spel 5 van zitting 6 van de Tweede Divisie paren.

Dirk Jan vertelt hoe zijn partner Willem Schneider op dat spel 7SA maakte.

Klik op het plaatje voor de Star Magazine 2015 pagina.

Star Magazine Online EXTRA

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Parenbridge!

Een extra bijdrage van Marc Kuijpers over spel 9 van de Topintegraal op 5 mei. NZ hebben 17 punten en geen enkele fit, toch kunnen zij 1SA, 2♣, 2, en 2♠ maken! OW hebben 23 punten mét een -fit, toch is het niet mogelijk om 1SA of 2 te maken.

Klik op het plaatje voor de Star Magazine 2015 pagina.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De Kaartspelers, 1916-1917

Bridgen op Bevrijdingsdag

Henk van Doren bespreekt een vijftal spellen van de Topintegraal op Bevrijdingsdag: “Het aardige is dat je op zo’n avond een hoop andere paren tegenkomt dan op een normale clubavond in je eigen lijn”. En zo is het.

Klik op het plaatje voor de Star Magazine 2015 pagina.

Algemene Ledenvergadering 16 juni

Op de websitepagina Vergaderingen bestuur en ALV vindt u nu de uitnodiging en de voorlopige agenda voor de ALV op 16 juni 2015.

Leden die agendapunten willen inbrengen, zijn daarvoor hierbij van harte uitgenodigd. U kunt dat bijvoorbeeld doen door een e-mail te sturen met dit contactformulier.

De overige vergaderstukken zullen, naar verwachting, eind deze maand worden gepubliceerd.

Star lustrum – 75 jaar BC Star

Van het Bestuur (Huub Schols):

Op 1 maart 2017 bestaat BC Star 75 jaar. Vanzelfsprekend willen we dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We zijn op zoek naar enthousiaste, creatieve en/of inventieve leden om de viering van dit lustrum onvergetelijk te maken.

Heb je ideeën of vind je het leuk om je steentje bij te dragen aan de voorbereidingen, laat dit dan aan het bestuur weten: we zijn op zoek naar leden voor de Lustrumcommissie. Heb je nog niet eerder in een Star commissie gezeten: geen probleem. Integendeel, veel sprankelende initiatieven worden vaak door nieuwkomers geïnitieerd.

Is je interesse gewekt ? Meld je dan bij mij of één van de andere bestuursleden.

Eindstand Topintegraal

Na afloop van de laatste Topintegraal van dit seizoen, gisterenavond, heeft Jan Meijer onmiddellijk de eindstand opgemaakt. Deze is hier te vinden.

In de uitslag staan alleen die spelers/paren genoteerd die vier keer of vaker (van de zes) gespeeld hebben.

De groepsbonus is verwerkt evenals een eindstand correctie: niet gespeelde avonden eigen gemiddelde min 3%.

De eindstand van de Topintegraal wordt dit jaar gedomineerd door spelers in de C-groep (de nummers 1 tot en met 6) met als voortreffelijke winnaars Anneke Douma en Rudi de Mol, die daarmee beide de Keijserbokaal hebben gewonnen.

Van harte gefeliciteerd!

(bericht gecorrigeerd 21 juni 2015)

Topintegraal 6

De laatste Topintegraal van het seizoen 2014-2015 is gespeeld op 5 mei, Bevrijdingsdag. Het aantal deelnemers was daardoor, geheel volgens de verwachting, niet erg hoog, maar er waren toch nog 35 paren aanwezig. Winnaars zijn geworden Gerard Elsendoorn en Stef Leeuwenburgh, die een score behaalden van 59,60%.

Zoals gebruikelijk is de uitslag, met gedetailleerde frequentiestaten en spelverdelingen, gepubliceerd bij de UitslagenService NBB; te raadplegen via de Uitslagenpagina op deze site.