Uitspraak Protestcomité – systeemkaart noodzakelijk!

Op de website-pagina Protestcomité staat een nieuwe uitspraak inzake een protest van Bremer – Verhoef op 4 november jl.

Let in deze uitspraak op het oordeel van het Protestcomité over de noodzaak van systeemkaarten:

Het protestcomité wil er op wijzen dat een systeemkaart verplicht is en dat tegenstanders die ongevraagd aan het begin van de ronde overhandigd moeten krijgen. Als een paar de systeemkaart een keer vergeet mee te nemen, rust op hen een extra verantwoordelijkheid om er door pre-alerts, alerteren en volledige uitleg voor te zorgen dat er geen misverstand kan ontstaan over hun biedingen. We adviseren wedstrijdleiders om een paar dat een probleem veroorzaakt door een combinatie van geen systeemkaart en onvoldoende of onjuiste uitleg, daarvoor een (automatische) procedurele straf te geven van 3 IMPs of 25% van de top van een spel.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De kaartspelers (1916-17) Jaap Hazewinkel: Boekjesspellen

Jaap bespreekt een clubavond waar wat elementaire speelfiguren langskomen.

Klik op het plaatje voor de Star Magazine 2014 pagina.

Butler I-5

Op de vijfde avond van de Butler I competitie is de hoogste score wederom te vinden in de D-groep. Anneke Douma & Rudi de Mol behaalden 57 IMP.

De uitslag is gepubliceerd bij de UitslagenService NBB, te bereiken via de Uitslagenpagina op de Star website.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De kaartspelers (1916-17) Henk van Doren: Geweeklaag vanuit de kelder

Henk is de volgende redacteur die na een op zijn minst matige avond verslag moet doen van zijn avondje bridge bij STAR.

Klik op het plaatje voor de Star Magazine 2014 pagina.

Presentaties Clinic Simon de Wijs

Voor de clinic van Simon de Wijs op 19 november waren ongeveer 30 aanmeldingen en bijna iedereen was ook inderdaad aanwezig. Ik heb het niet geverifieerd, maar ik denk dat de deelnemers het met mij eens zullen zijn dat het een groot succes was: interessante onderwerpen, aangename docent, vlekkeloze voorbereiding en organisatie.

Belangstellenden die de pdf-bestanden van Simon’s presentaties voor de clinic nog niet rechtstreeks van hemzelf toegestuurd hebben gekregen, kunnen ze hier downloaden:

  1. De theorie: introducties van de behandelde onderwerpen
  2. De praktijk: besprekingen van de oefenspellen

Simon, hartelijk dank voor deze leuke en leerzame avond!

Butler I: promotie en degradatie

De regeling voor promotie en degradatie voor de Butler I competitie is als volgt vastgesteld:

  • promotie uit B, C en D-groep: 5 paren
  • degradatie uit A: 6 paren, uit B: 5 paren, uit C: 5 paren

Deze informatie is ook te vinden op de Uitslagenpagina.

Met de ongelijke aantallen promotie- en degradatieplaatsen worden de groepsgrootten wat bijgestuurd.

Meer informatie over promotie en degradatie vindt u in het Competitiereglement.

Nieuw lid aangemeld

Onze ledenadministrateur, Marlies Stam, meldt dat zij Thailo van Ree als nieuw lid bij de NBB heeft aangemeld. Thailo speelt in de Butler I competitie samen met Gabriella Parra in de C-groep.

Welkom bij Star!

Butler I-4

De hoogste score op de vierde avond van de Butler I competitie is een wat ingewikkelde kwestie. De meeste punten werden behaald door Marianne Coenen & Micha Keijzers in de D-groep: +59 IMP.

Echter, Frank Veger & Aris Verburgh behaalden in de A-groep 55 IMP over 24 spellen. Voor de stand komt dat overeen met een score van iets meer dan 64 IMP als zij “gewoon” 28 spellen gespeeld zouden hebben.

De uitslag is gepubliceerd bij de UitslagenService NBB, te bereiken via de Uitslagenpagina op de Star website.

Clubbekers 2014-2015

Op de website-pagina Stand Clubbekers vindt u nu de eerste tussenstand van de Jacques Buth-beker 2014-2015, opgesteld door Peter Hendriks. Hierin zijn de resultaten van de Zomercompetitie en de Interne Viertallencompetitie verwerkt.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De kaartspelers (1916-17) Peter Bosman: The horror, the horror…

Peter vertelt over een avond waarop het slecht begon en nooit meer beter werd..

Klik op het plaatje voor de Star Magazine 2014 pagina.

Butler I-3

Op de derde avond van de Butler I competitie is de hoogste score wederom behaald in de D-groep: Peter Hasperhoven & Willem Jan Ritman scoorden 56 IMP.

De uitslag is gepubliceerd bij de UitslagenService NBB, te bereiken via de Uitslagenpagina op de Star website.

Aanvulling 12 november: twee score-correcties in de C-groep en daardoor wijzigingen in de stand.

Aanvulling 13 november: het blijkt dat bij het dupliceren van de spellen die gebruikt zijn in de A-groep, de spellen 13 en 14 zijn verwisseld. De spelverdeling, in de A-groep, die vermeld wordt bij de frequentiestaat van spel 13 hoort bij spel 14, en omgekeerd. Deze verwisseling heeft geen gevolgen voor de uitslag en de stand.

Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De kaartspelers (1916-17) Koeno Brouwer: Boeiende spellen en graaiers

Koeno ziet verband tussen “Le Capital au XXIe siècle” van Thomas Piketty en zijn ervaringen op de tweede avond van de Butler I.

Klik op het plaatje voor de Star Magazine 2014 pagina.

Butler I-2

Op de tweede avond van de Butler I competitie is de hoogste score behaald door Anneke Douma & Rudi de Mol in de D-groep: 64 IMP.

De uitslag is gepubliceerd bij de UitslagenService NBB, te bereiken via de Uitslagenpagina op de Star website.

Aanvulling 10 november: score-correctie in de B-groep en daardoor wijzigingen in de stand.

Bonusregeling vervangen door correctie per avond

Het blijkt bij sommige leden niet bekend te zijn dat op de ALV van 10 juni is besloten, op voorstel van de TC, de bonusregeling voor de clubparencompetities te vervangen door een scorecorrectie per avond dat men afwezig is.

Deze wijziging heeft te maken met de overgang van de Star uitslagen naar de UitslagenService NBB. Het NBB systeem kan de Star bonussen niet aan.

Er is daarom besloten over te gaan op de volgende regeling:

Indien je één of meerdere avonden niet kunt en je hebt je voor 14.00 uur dezelfde dag afgemeld, krijg je een vervangende score van eigen gemiddelde -3% of -10 IMP per avond.  

Voorheen kreeg een paar dat alle avonden van een competitie speelde, een bonus van 1% of 3 IMP per competitie. Indien een paar éénmaal afwezig was (met tijdige afmelding) kreeg het paar een bonus van 0,5% of 2 IMP. Bij twee of meer (tijdige) afmeldingen kreeg men geen bonus.

Een bonus als je komt klinkt natuurlijk leuker dan straf voor afmelden, maar de nieuwe regeling komt nagenoeg op hetzelfde neer, tenzij men veel speelavonden afwezig is. Onderstaande voorbeelden mogen dit verduidelijken:

Paar V komt altijd, Paar X kan één speelavond niet, Paar Y twee avonden niet en paar Z kan driemaal niet spelen. Alle paren melden zich tijdig af voor de speelavond.

Alle paren eindigen de competitie met een gemiddelde van precies 50% of 0 IMP.

Hieronder zie je het gemiddelde dat de paren aan het einde van de competitie krijgen:

Paar Butler – oud Butler – nieuw
(7 avonden)
Howell – oud Howell – nieuw
(6 avonden)
Howell – nieuw
(7 avonden)
V 0 + 3 = 3 IMP 0 IMP 50%+1%=51% 50% 50%
X 0 + 2 = 2 IMP -1,4 IMP 50%+0,5%=50,5% 49,5% 49,57%
Y 0 IMP -2,9 IMP 50% 49 % 49,14%
Z 0 IMP -4,3 IMP 50% 48,5% 48,71%

Het onderlinge verschil bij de Butler en Howell tussen paar V, X en Y is erg klein.

Alleen paar Z gaat er in de nieuwe telling duidelijk op achteruit, maar het is ook niet wenselijk dat een paar drie avonden van een competitie niet meespeelt.

Twee rekenvoorbeelden:

Howell (6 avonden): Paar X haalt 5 avonden een score van 50%, voor de afmelding krijgen ze een vervangende score van 47%. De gemiddelde score is dan 297% / 6 = 49,5%. Het verschil met zowel paar V als paar Y is met 0,5% hetzelfde gebleven.

Butler (7 avonden): Paar Y haalt 5 avonden een score van 0 IMP. Voor de twee afmeldingen krijgen ze een vervangende score van -10 IMP. De gemiddelde score is dan – 20 / 7 = -2,9 IMP. Het verschil met paar X is iets kleiner geworden, paar V heeft nu 2,9 IMP meer (was 3 IMP).

De nieuwe regeling is ook verwerkt in het Competitiereglement 2014-2015.