Star Magazine Online

Theo van Doesburg, De kaartspelers (1916-17)Jaap Hazewinkel: Huisvlijt, Humor en wat Slems

Jaap Hazewinkel over de eerste avond van de Interne Viertallen.

Klik op het plaatje voor de Star Magazine 2013 pagina.

De nieuwe winstpuntenschalen

Voor onze zojuist begonnen Interne Viertallencompetitie vindt de score plaats op basis van de nieuwe winstpuntenschalen. Dat vraagt misschien wat uitleg…

Wat?

Deze nieuwe winstpuntenschalen zijn eind 2012 ingevoerd door de World Bridge Federation. Het zijn de schalen die de Amerikaanse bond USBF al een aantal jaren gebruikte. De NBB heeft de nieuwe schalen voor het seizoen 2013-2014 ingevoerd.

Kenmerken van de nieuwe winstpuntenschalen zijn:

  • De schalen lopen van 10-10 tot 20-0.
  • Er is geen aftrek van punten bij een grote nederlaag, zoals bij de 25-schaal wel het geval is.
  • Het maximale aantal WPs wordt behaald bij een hoger IMP-verschil dan voorheen het geval was (bijv. 14 spellen, nieuwe schalen: 20 WP bij 51+ IMP; oude schalen: 25 WP bij 39+ IMP). Voor de rekenaars onder ons: het maximum wordt behaald bij ongeveer vijftien maal de wortel van het aantal borden, in plaats van bij tien maal zoals bij de 25-schaal.
  • Winstpunten worden bepaald in twee cijfers achter de komma, en voor elk imp-verschil geldt een ander winstpuntenaantal. Dit is de zg. “continue” schaal. Daarnaast is een “discrete” schaal vastgesteld, zonder cijfers achter de komma en dus gelijke WPs voor bij elkaar liggende IMP scores.
  • Gerekend vanaf een verschil van nul imps wordt elke volgende imp verschil steeds minder winstpunten waard.

Waarom?

Wat de NBB commissie inzake het wedstrijdwezen (Weko) betreft, hadden de nieuwe winstpuntenschalen niet gehoeven. Zoals Ad Cosijn schreef (weliswaar op persoonlijke titel) in WekoWijzer 127: “Nu nog witter, nu nog lekkerder, verbeterde receptuur.” Anderzijds zijn er ook geen nadelen en vindt men het ook geen goed idee als verschillende organiserende instanties hun eigen scoremethodes gebruiken. Wel heeft men besloten vooralsnog de discrete schalen te gebruiken (WPs zonder cijfers achter de komma).

Dezelfde overwegingen gelden voor BC Star.

Verdere informatie

Interne Viertallen 1

De hoogste score is behaald door het team Van de Broek: 33 winstpunten.

Let wel, dit zijn winstpunten volgens de nieuwe winstpuntenschalen; volgens de “oude” schalen zouden de winnaars 42 winstpunten hebben behaald.

De nieuwe winstpuntenschalen zijn door de NBB in gebruik genomen op 1 september 2013 en door ons maar meteen overgenomen voor de Interne Viertallencompetitie. Verdere informatie over de nieuwe winstpuntenschalen, met verwijzingen naar NBB documentatie, is te vinden in dit bericht.

De volledige uitslag van de eerste viertallenavond is gepubliceerd bij de NBB Uitslagenservice, te bereiken op de Star site via de Uitslagenpagina. Doordat de Star laptop niet op tijd was bijgewerkt voor gebruik van de nieuwe winstpuntenschalen, daar was een nieuwere Windows versie voor nodig, is de uitslag helaas (nog) niet in ons eigen systeem beschikbaar.