Voorbereiding Tweede Divisie teams 2013-2014

Mededeling van de Selectiecommissie over de voorbereiding van onze Tweede Divisie teams op het seizoen 2013-2014:

 • Alle spelers van Star 2 t/m Star 10 hebben inmiddels een vragenlijst ontvangen. Het is de bedoeling dat na invulling de vragen met partner worden besproken. In juli en augustus krijgt men nog twee vragenlijsten.
 • Op de clubavonden van 30 juli, 6 en 13 augustus worden onderlinge oefenwedstrijden gespeeld. Jan Meijer zal dit coördineren. Uiterlijk de maandagavond voor de betreffende clubavond kun je hem opgeven of je als team of als paar wilt deelnemen.
 • Op de vrijdagen 30 augustus, 6 en 13 september worden trainingsavonden in het NDC georganiseerd. Deze trainingen worden verzorgd door Henk Willemsens. Nadere informatie over deze trainingen volgt nog.

De Selectiecommissie; Ed Franken, Hans Kelder en Jan Meijer

Zomercompetitie 2

De hoogste score voor Henk van Doren & Kees Haks met +52.

De uitslagen zijn beschikbaar bij de NBB Uitslagenservice en op onze uitslagenpagina.

Andere speellocatie op dinsdag 25 juni

Bericht van Marcel Winkel:

Op dinsdag 25 juni speelt STAR op de derde verdieping in de Boekhorstzaal. Deze zaal is te bereiken met de lift in de hal bij de entree van NDC Den Hommel.

De interne viertallenpartij zal plaatsvinden in het Grand Café op de begane grond.

Concept-agenda NBB District Utrecht 2013-2014

Het District Utrecht van de NBB heeft op 6 juni een concept-agenda gepubliceerd voor het wedstrijdseizoen 2013-2014.

In deze agenda is informatie van zowel het District Utrecht als de NBB opgenomen. U vindt er, onder andere, de dagen waarop de Topcircuit wedstrijden, de bondsviertallencompetities en de verschillende districtsparencompetities zijn gepland en de weken waarin de districtsviertallencompetities zullen plaatsvinden.

Zomercompetitie 1

De hoogste score voor Arie Kamerbeek & Kees Noordsij met +69.

De uitslagen zijn beschikbaar bij de NBB Uitslagenservice en op onze uitslagenpagina.

Zomercompetitie 2013

Van 18 juni t/m 13 augustus spelen wij op dinsdagavond de Zomercompetitie. De finale is op 20 augustus.

Niet-leden zijn van harte welkom, zij betalen €2,50 per persoon per avond.

Om de indeling bij de voorronden op de avond zelf vlot te laten verlopen, wordt het op prijs gesteld als u zich van tevoren inschrijft; liefst per e-mail.

Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er in twee of meer groepen gespeeld, met een willekeurige verdeling over de groepen. De uitslag is in de vorm van een topintegraal met scores volgens de Butler-telling.

De beste 16 paren plaatsen zich voor de A-finale. Om voor de A-finale in aanmerking te komen, moet elk van de spelers tenminste 3 maal in de voorronden mee hebben gespeeld. Men plaatst zich per paar, waarbij de individuele score bepalend is. De overige paren kunnen meespelen in de B-finale.

Tijdens de zomercompetitie kunnen Star teams desgewenst trainen voor de viertallencompetitie. Mits zij dat van tevoren hebben gemeld, kunnen ze gebruik maken van gedupliceerde spellen.

Nieuw seizoen op de website

Naar aanleiding van wat op de Algemene Ledenvergadering is besloten, is op de website een aantal zaken veranderd en toegevoegd:

 • Een aanvulling van de Eregalerij met de bekerwinnaars van 2012-2013.
 • Het bestuur in de nieuwe samenstelling.
 • De agenda voor het komende speelseizoen, met de bijbehorende uitslagenpagina.
 • Het competitiereglement 2013-2014. Dit vervangt het eerder gepubliceerde Wedstrijdreglement (het NBB Wedstrijdreglement is van toepassing) en het verwijderde document “Wedstrijdzaken”.

Ferdinand Verwijs Lid van Verdienste

Ferdinand VerwijsTijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 juni 2013 is Ferdinand Verwijs afgetreden als penningmeester, nadat hij deze functie 25 jaar had vervuld. Vanwege zijn voortreffelijke staat van dienst is hij bij deze gelegenheid, op voorstel van het bestuur, benoemd tot Lid van Verdienste. Ook deelde de voorzitter hem enkele cadeautjes uit, waaronder een nieuwe portemonnee.

Ferdinand, van harte gefeliciteerd met deze welverdiende benoeming!

Overeenkomstig het voorstel van het bestuur, is Jaap Hazewinkel als de nieuwe penningmeester aangewezen.

Het bestuur is verder versterkt met een zesde lid, Rian Lukassen. Wij wensen haar en Jaap veel succes met hun nieuwe taken! De volledige samenstelling van het bestuur vindt u op de website pagina Bestuur, commissies etc..

Eindstanden clubbekers

Peter Hendriks heeft de eindstanden van de Jacques Buth Beker en de Sire Beker 2012-2013 opgesteld. In beide gevallen zijn de winnaars Dennis Kruis en Kees Jan Willemsens – en in beide gevallen met een flinke voorsprong op de concurrentie!

De volledige uitslagen vindt u op de pagina Stand Clubbekers.

N.B.: Op 11 juni is een gecorrigeerde eindstand voor de Jacques Buth Beker gepubliceerd. Voor de top van de ranglijst heeft dit geen consequenties gehad.

Externe Viertallen 2013 – 2014

De Selectiecommissie heeft de samenstelling van de teams Star 1 t/m 10 bekendgemaakt die het komende seizoen onze club gaan vertegenwoordigen in de Externe Viertallencompetitie.

Zie de website pagina Externe Viertallen 2013-2014.

Star 1 t/m 10 spelen in de Bondsviertallencompetitie. De deelnemende teams aan de Districtsviertallencompetitie moeten nog aan de lijst worden toegevoegd.

 

Howell II-6

De hoogste score voor Paul Dokman & Hans Bouman in de C-groep met 68%

De uitslagen zijn beschikbaar bij de NBB Uitslagenservice en op onze uitslagenpagina

De eindstanden zijn gecheckt en de promotie (P) en degradatie (D) is toegevoegd

Let op: De eindstanden met bonus staan alleen op onze uitslagenpagina

UItnodiging ALV 11 juni 2013

Het bestuur van Star nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 11 juni in NDC Den Hommel, aanvang 19.45.

Op de website-pagina Vergaderingen bestuur en ALV vindt u de volgende vergaderstukken:

 • agenda ALV 2013
 • verslag ALV 2012 met ter volledigheid het jaarverslag 2011-2012 (agendapunt 3)
 • jaarverslag 2012-2013 (agendapunten 4 t/m 9 + 15)
 • voorstel gewijzigd Competitiereglement 2013-2014 (agendapunt 5)
 • voorstel gewijzigd Huishoudelijk Reglement (agendapunt 10)

Het bestuur verzoekt de leden die een vraag/onderwerp voor de rondvraag hebben deze van te voren bij het bestuur te melden, zodat beantwoording tijdens de vergadering al zo volledig mogelijk kan plaats vinden.

Her-intredende leden

De volgende oud-leden hebben zich opnieuw aangemeld als Star lid:

 • Pieter van der Meulen
 • Hans Sampiemon
 • Sjoerd Wartena

Allen van harte welkom!